Zonevreemd

Wanneer u geconfronteerd wordt met een stedenbouwkundige problematiek zoals zonevreemdheid of regularisatieprocedures, dan kunt u ook daarmee bij Helon terecht. Wij hebben immers reeds ruime ervaring in deze materie en kennen de mogelijkheden die de Codex Ruimtelijke Ordening nog voorziet voor deze gevallen. Als er een oplossing bestaat, kunnen wij die voor u vinden. We hebben in dit kader ook al met verschillende juristen samengewerkt om een haalbaar dossier uit te werken.