Hotelhoeve Klein Nederlo

Uitbreiding naar horeca omgevormde boerderijsite met
- bijstand bij opmaak planologisch attest
- regularisatie taverne en uitbaterswoning
- uitbreiding hotelvleugel met extra kamers en wellnessruimte
- realisatie grootkeuken aan tavernevleugel
- heropbouw achterbouw tavernevleugel tot 2 uitbaterswoningen
- heraanleg omgeving

Opdrachtgever: 
Klein Nederlo
Opdracht: 
Volledige architectuuropdracht
Vloeroppervlakte: 
1 310 m²
Status: 
voltooid in 2011
Locatie: 
Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek)